Home News & Trends Infographic: Nghiên cứu HTML đáp ứng SEO ASO năm 2020

Infographic: Nghiên cứu HTML đáp ứng SEO ASO năm 2020


16
/ 100


Chúng tôi biết bạn thích chúng và chúng tôi cũng thích tạo chúng… vâng, chúng tôi đã trở lại với một đồ họa thông tin mới 😍 Lần này, chúng tôi đã quyết định xem xét kỹ hơn danh sách Cửa hàng Google Play và đặc biệt là cách bạn có thể sử dụng một số công cụ SEO, như tiêu đề HTML hoặc in đậm, để tăng cường siêu dữ liệu ASO trên siêu dữ liệu của bạn! Sẵn sàng?

Nghiên cứu HTML SEO On-metadata

Để hiểu cách SEO có thể được sử dụng để tối ưu hóa cho Google Play, chúng tôi quyết định nghiên cứu việc sử dụng các phần tử HTML khác nhau và tần suất chúng hiện diện trong danh sách cửa hàng.

Mỗi trường siêu dữ liệu trên Cửa hàng Google Play đã được nghiên cứu về:

  • Độ dài (số ký tự được sử dụng)
  • Biểu tượng cảm xúc

Đối với trường Mô tả, sự hiện diện của tất cả các yếu tố này cũng đã được nghiên cứu:

Bold (<b> </b>)
Italic (<i> </i>)
Color (<font color=”$COLOR”> </font>
Headings (<h1> </h1>, <h2> </h2>, <h3> </h3>)

Dữ liệu được trình bày trong đồ họa thông tin này được lấy từ tổng số 2.244.693 ứng dụng có sẵn trên Cửa hàng Google Play vào ngày nghiên cứu (ngày 18 tháng 2 năm 2020) cho ngôn ngữ EN-US (tiếng Anh của Hoa Kỳ). Bạn muốn khám phá tất cả dữ liệu chúng tôi đã thu thập?

Infographic

Nghiên cứu về HTML của Cửa hàng Google Play 2020

Tóm lại: Tối ưu hóa HTML cho Nghiên cứu danh sách cửa hàng Google Play 2020

Kết quả rất rõ ràng: có rất nhiều chỗ để cải thiện về mặt Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng với HTML cho Google Play. Rất ít nhà phát triển đang tận dụng tối đa tổng số ký tự có sẵn của các trường trên siêu dữ liệu, họ cũng không sử dụng thẻ HTML hoặc biểu tượng cảm xúc.

Về thẻ HTML được sử dụng trong trường mô tả, in đậm (thẻ b) là thẻ được sử dụng nhiều nhất, trong khi tiêu đề chỉ được sử dụng trong 0,1% danh sách ứng dụng và trò chơi trên Google Play (thẻ h1, h2) và 0,1% cho thẻ h3.

Hãy nhớ rằng: ASO trên Cửa hàng Google Play là “rất SEO”…

Mới nhất

Facebook và đối tác áp dụng nền tảng quảng cáo cho lời nói thù nghịch

Các nền tảng truyền thông xã hội Facebook, YouTube và Twitter đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn các nhà quảng cáo thế...

82% ứng dụng dành cho trẻ em miễn phí cung cấp mua hàng trong ứng dụng

Quý 2 năm 2020 là quý lớn nhất về lượt tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động, theo money.co.uk dựa trên...

Đa số Apps Android và iOS không có địa chỉ đăng ký có thể nhận dạng

Vì Google Play và Apple App Store có hơn 4,7 triệu ứng dụng kết hợp, nên việc bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng...

6 cách để cải thiện quản lý social media cho mobile

Hiện diện trên mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược tiếp thị nào đáng giá...